Nieuws
Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons lid Beerd Veldman op een leeftijd van 85 jaar. Beerd was sinds 1946 (vanaf zijn
14e) onafgebroken lid van OWIOS en dat is dus maar liefst 71 jaar lidmaatschap. Hij was daarmee het lid die het langst lid was van onze vereniging. Afgelopen januari werd Beerd nog gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen.
 
De meeste leden zullen Beerd ongetwijfeld gekend hebben. Hij had altijd prachtige verhalen en maakte een praatje met iedereen. Ook was Beerd altijd druk met sjoelen bij OWIOS. De laatste jaren was Beerd om gezondheidsredenen niet meer in staat om bij OWIOS te komen. We verliezen in hem een echte trouwe clubman.
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe de aankomende tijd.
 
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd