Nieuws
 
Uitnodiging Ledenvergadering SupportersVereniging OWIOS
Maandag 18 december om 19.30 uur, plaats: kantine
 
Alle leden van de supportersvereniging worden uitgenodigd om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Daarin wordt duidelijkheid verschaft wat er met de gelden van de supportersvereniging gebeurd en hoe de vereniging ervoor staat. 
 
Agendapunten die minimaal aan de orde komen:
 • Opening door de voorzitter
 • Mededeling vanuit het bestuur
 • Notulen 28 november 2016
 • Jaarverslag
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Financieel verslag
 • Bestuurverkiezing:
 • Eddie van Olst is aftredend en herkiesbaar;
 • Bestuur stelt voor om Egbert Nagelhout te benoemen als bestuurslid
 • Rondvraag
 • Sluiting
 
Bestuur Supporters Vereniging OWIOS
 
Alle leden van de supportersvereniging zijn van harte welkom.
Er staat een kopje koffie klaar.
 
Alvast bedankt voor uw aanwezigheid

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd