Nieuws

Dames en heren,

 

Namens het bestuur van de voetbalvereniging en de supportersvereniging van OWIOS heten we u; onze vrijwilligers, jubilarissen en familie, onze ereleden, onze sponsoren, bestuursleden van buurtverenigingen, vertegenwoordigers van de gemeente Oldebroek, supporters en onze trouwe leden, allen hartelijk welkom in ons clubhuis op Bovenmolen.

We wensen u allen een voorspoedig, sportief, respectvol en bovenal een gezond 2018 toe.

 

Vereniging

Graag willen we iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Maar het thema op onze kerst/nieuwjaarskaart was vrijwilligers. Deze groep wilden we er eens apart uitlichten. Zowel degenen die voor de eerste keer iets belangeloos deden binnen OWIOS als degenen die zich al jarenlang inzetten of ingezet hebben. Zowel degene die een (jeugd)elftal leidde als degene die achter de bar stond, zowel degene die een toernooi organiseerde als degene die de lijnen zette op het veld. Elke radar binnen OWIOS, ook al is die klein, is van groot belang. Samen zetten wij OWIOS in beweging.

Eén van de belangrijkste zaken voor het hebben van sociale cohesie in een lokale gemeenschap zijn verenigingen. En zoals het woord al aangeeft verenigen inwoners zich om gezamenlijk een bepaald doel na te streven. Het verenigen hier betekent dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor OWIOS, maar ook mede-eigenaar zijn van het bolwerk OWIOS. Rondom het voetbal zijn er veel activiteiten waarin allerlei mensen – jong en oud - zich met elkaar verbonden voelen en elkaar ontmoeten. Die verbondenheid voel je als je met leiders/trainers praat die op stap zijn met hun team, die verbondenheid voel je van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het sportpark, de verbondenheid voel je van de mensen die verschillende activiteiten organiseren voor anderen.

U hoort de toewijding in de stem van een leider/trainer die opkomt voor zijn team en wil dat elk kind de mogelijkheid heeft om zijn talent, zowel binnen als buiten het veld, verder te ontwikkelen. U hoort de bezorgdheid indien één van de kinderen in de problemen raakt. U hoort de trots indien het teambelang voor het individuele belang gaat. U hoort de verslagenheid indien één van de leden ernstig ziek is. We zien mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer meetellen in het maatschappelijk leven. U ziet de onderlinge verbanden, betrokkenheid en saamhorigheid groeien tussen verschillende generaties, tussen verschillende sociale klassen. Voor vorming en toewijding zijn geen maatschappelijke stages nodig. Dit leert men bij een vereniging in de dagelijkse praktijk. U ziet dat OWIOS de lokale gemeenschap inhoud geeft. Mocht u of uw ouders of jouw opa en oma ook meer betrokken willen zijn bij de lokale samenleving, neem contact op met één van de lokale verenigingen. Het geeft heel veel voldoening om ergens onderdeel van te zijn. Schroom niet, want er is altijd werk genoeg.

Een voetbalvereniging geeft inhoud aan de lokale samenleving. Daarom is OWIOS belangrijk. Het is niet klein, het is groot. Het is belangrijk. Het bindt ons, om net als afgelopen jaar samen te werken aan de toekomst van Oldebroek, aan de toekomst van OWIOS. Samen zijn wij OWIOS. Samen op weg naar een succesvol 2018.

 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd